Think Design Stassen | De Cube te Almere • Think Design Stassen

De Cube te Almere

Hoe kan het kantoorgebouw (retail-functie) ‘De Cube’ worden getransformeerd tot een wooncomplex met daarin zelfstandige huur-appartementen voor studenten?


Een onderdeel van de bachelor bouwkunde studie op de Hogeschool InHolland te Haarlem is het afstudeerproject geweest. Het door mij uitgewerkte project is door het Architectenbureau OEVERZAAIER (OZ) verleend. Het onderwerp betreft; Transformatie & Herbestemming.


Het plan van OZ was om het bestaande Cube gebouw van de Fashion Dôme te Almere her te bestemmen van een kantoor- naar een woonfunctie. Door deze herbestemming zijn er strengere wet- en regelgeving van toepassing. Er is onderzocht welke dit zijn en waar in dit bedrijfsgebouw de knelpunten ligt alvorens over te gaan tot de grote transformatie.


Eén van deze knelpunten was het verkeerslawaai van de rijksweg A6. Het gemeten binnen geluidsniveau mag niet groter uitkomen dan de minimale bouwbesluit eis voor de nieuwe gebruiksfunctie. Voor de gevel is een geluidsberekening gemaakt en er zijn meerdere alternatieven geboden om het binnen geluidsniveau te reduceren.


In het DO ontwerp van OZ kwam naar voren dat het bestaande overkapte atrium vergroot zou moeten worden, om zo ruimte te maken voor een gezamenlijke binnentuin met een open verbinding met de buitenlucht. Hierdoor hebben de toekomstige bewoners toch een buitenruimte en is er genoeg daglicht voor de inpandige woningen. De problematiek lag hem bij de constructie. Of zo’n zware ingreep in de bestaande constructieve betonvloeren geen instabiliteit zou geven aan het bestaande bouwwerk. Het vergroten van de vloersparingen bleek uiteindelijk wel degelijk mogelijk, alleen zouden de voorgespannen wapening staven goed moeten worden verankerd.


Voor de knelpunten & problematieken zijn technische bouwkundige oplossingen geboden. Het gehele vernieuwde Appartementencomplex ‘De Cube’ is tot bestek niveau uitgewerkt met behulp van het computer programma Revit Architecture.


 

A1 Poster Herbestemming & Transformatie